นักศึกษาคว้ารางวัลการแข่งขัน ImagineCup Thailand 2016

  29

  ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนายธีรวิช แก้วภิรมย์ นักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 07550555 ซึ่งเป็นหัวหน้าทีม Plantorer และนำพาทีมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (World Citizenship 2nd Place Winner) จากการแข่งขัน Microsoft ImagineCup Thailand 2016 ด้วยแอพพลิเคชั่นชื่อ “Plantory” แอพพลิเคชั่นซึ่งทำงานด้วยระบบ 2-in-1 Faming สำหรับการทำการเกษตรภายในอาคาร (Indoor Farming) ซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน หรือ อควาโปนิกส์ (Aquaponics) และการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หรือไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) โดยผู้ใช้งานสามารถดูแล และควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การปลูกผักในรูปแบบต่างๆ แฝงงานวิจัยด้านการเกษตรผสานเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อเสนอความรู้ด้านต่างๆ ให้กับผู้ปลูกด้วย ซึ่งประกาศผลไปเมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559


  ทีม Plantorer เป็นการรวมตัวกันของนิสิต/นักศึกษาจาก 4 สถาบัน โดยมีหัวหน้าทีม คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอีก 3 คนมาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
  .
  สำหรับเวทีการแข่งขันดังกล่าวเป็นรายการประกวดซอฟท์แวร์ระดับโลกของบริษัทไมโครซอฟท์ ภายใต้หัวข้อ “Imagine a world where technology helps solve the toughest problems” ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ผลงานดังกล่าวจะถูกนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตต่อไป อันเป็นจุดเริ่มต้นการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ
  .

  ขอบคุณภาพจากเพจ Thailand Imagine Cup
  ที่มา เฟสบุ๊ค Science, Silpakorn University