นักศึกษาคว้าที่ 3 สองรายการแข่งขันเจ็ทสกีชิงแชมป์ประเทศไทย

32

ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนายพันธวัฒน์ หุตะโชค นักศึกษาสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รหัส 07560460 หัวหน้าคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันรายการ G-Shock Jetski Pro Tour 2016 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1 แข่งขันในรุ่น Amateur Runabout 800 Limited และ Pro-Am Runabout 800 Open เข้าที่ 3 ทั้ง 2 รายการ
.
การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2559 ณ บึงทุ่งนเรศวร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดยสมาคมเจ็ทสกีแห่งประเทศไทย (Thailand Jet Sports Boating Association: TJSBA)
.
คณะวิทยาศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ที่มา Science, Silpakorn University