กำหนดการสัมมนานวัตกรรมเเละเทคโนโลยี ก.ย. -พ.ย. 60

32

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

– วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 สัมมนาในหัวข้อ “Creativity everyday by เอี่ยว ศิวะภาค” โดย คุณศิวะภาค เจียรวนาลี (บรรณาธิการนิตยสาร a day)
– วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 สัมมนาในหัวข้อ “สื่อสาร สร้างสรรค์ งานโฆษณา” โดย คุณธนชาติ ศิริภัทราชัย (ผู้กำกับ บริษัท Salmon House)
– วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 สัมมนาในหัวข้อ “เติมครูในช่องว่าง The space is never empty” โดย คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (นักวิชาการอิสระ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์)
– วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สัมมนาในหัวข้อ “Picstory ภาพเล่าเรื่อง” โดย คุณเอกรัตน์ ปัญญะธารา (ช่างภาพประจำกองบรรณาธิการ National Geographic Thailand)
– วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สัมมนาในหัวข้อ “Design Concept Art เขียนลาย ระบายศิลป์ ” โดย คุณวันชนะ อินทรสมบัติ (Concept Artist, ผู้ก่อตั้ง Studio Kun และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
– วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สัมมนาในหัวข้อ “Internet of things เชื่อมทุกสิ่งด้วยอินเทอร์เน็ต” โดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด, กรรมการ Event Management Association)

– วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สัมมนาในหัวข้อ “INNOVATION • INSPIRATION จุดประกายฝันคนสร้างสื่อ” โดย คุณธีรพงศ์ ศุภเกียรติ์มงคล (ที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ Accredited Professional Development (Apple))

ณ ห้อง ศษ2102 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ตั้งเเต่เวลา 13.00 น.-16.00 น.

จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การเข้าร่วมสัมมนา 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งออนไลน์ ในเพจ สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยติดตามการเปิดรับลงทะเบียน การเข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการเข้าร่วมสัมมนา ติดต่อสอบถาม : 097-002-3270 (กุ้ก)