บัณฑิตศึกษาฯ !! สอบผู้ช่วยครู ปี 60 ติด 100%

158

เด็กศิลปากรสร้างชื่อ !! บัณฑิตศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์

1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาการประถมศึกษา

3. สาขาวิชาภาษาไทย

4. สาขาสังคมศึกษา

5. สาขาการศึกษาปฐมวัย

6. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ