การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

345

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศืลปากร ประจำปีการศึกษา 2557 ( รับปริญญา ศิลปากร 2558 )

เอกสาร ทางการ เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามารถดาวน์โหลด PDF ได้ที่ คลิก

5 ตุลาคม 2558 เรียบเรียงข้อมูล : https://www.facebook.com/SilpakornU

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา 2557


***ซ้อมย่อย (การแต่งกายชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพ)

1) วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 15 ธ.ค. 2558 วังท่าพระ

คณะจิตรกรรมฯ รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ หอประชุมวังท่าพระ

วันพุธที่ 16 ธ.ค. 2558 วังท่าพระ

คณะไอซีที รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ หอประชุมวังท่าพระ

วิทยาลัยนานาชาติ รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ สำนักงานอธิการบดีฯตลิ่งชัน ชั้น 3

2) พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

วันพุธที่ 16 ธ.ค. 2558 พระราชวังสนามจันทร์

คณะมัณฑนศิลป์ รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ อาคารศิลป์ พีระศรี 3

3) วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะโบราณคดี รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ หอประชุมวังท่าพระ

คณะดุริยางคศาสตร์ รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ สำนักงานอธิการบดีฯตลิ่งชัน ชั้น 3

4) พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

วันที่ 17 ธ.ค. 2558 พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

บัณฑิตวิทยาลัยฯ รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯชั้น 2

คณะอักษรศาสตร์ รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ หอประชุมเทพยสุวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์ รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ หอประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง

คณะวิทยาศาสตร์ รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ หอประชุมไววิทย์ พุทธารี

คณะเภสัชศาสตร์ รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ หอประชุมประโชติ เปล่งวิทยา 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
– ภาคเช้า รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00 เป็นต้นไป สถานที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯชั้น 1
– ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 ซ้อม 13.00 เป็นต้นไป สถานที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯชั้น 1

5) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค. 2558 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะสัตวศาสตร์ฯ รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ

คณะวิทยาการจัดการ รายงานตัว 8.30-9.00 ซ้อม 9.00-16.30 สถานที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม

***ซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 (เครื่องแต่งกายถูกต้อง สวมชุดครุยประดับเข็มฯ)

วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

ภาคเช้า
เวลา 9.00 เป็นต้นไป (บัณฑิตวิทยาลัย, จิตรรรมฯ, สถาปัตย์, โบราณคดี, มัณฑนศิลป์, อักษรศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เภสัชศาสตร์)

รายงานตัว 6.00-6.45
ตั้งแถวและเดินแถว 6.45-7.30
เข้าหอประชุมฯ 7.30-8.15
ฝึกซ้อม 9.00-12.00

ภาคบ่าย
เวลา 13.00 เป็นต้นไป (วิศวกรรมศาสตร์ฯ, ดุริยางคศาสตร์, สัตวศาสตร์ฯ, วิทยาการจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศฯ, วิทยาลัยนานาชาติ, นักศึกษาทุนพระราชทานภูมิพล)

รายงานตัว 10.00-10.45
ตั้งแถวและเดินแถว 10.45-11.30
เข้าหอประชุมฯ 11.30-12.30
ฝึกซ้อม 13.00-17.00

***ซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2 (เครื่องแต่งกายถูกต้อง สวมชุดครุยประดับเข็มฯ)

วันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

ภาคเช้า
เวลา 9.00 เป็นต้นไป (บัณฑิตวิทยาลัย, จิตรรรมฯ, สถาปัตย์, โบราณคดี, มัณฑนศิลป์, อักษรศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เภสัชศาสตร์)

รายงานตัว 6.00-6.45
ตั้งแถวและเดินแถว 6.45-7.30
เข้าหอประชุมฯ 7.30-8.15
ฝึกซ้อม 9.00-11.30

ภาคบ่าย
เวลา 12.00 เป็นต้นไป (วิศวกรรมศาสตร์ฯ, ดุริยางคศาสตร์, สัตวศาสตร์ฯ, วิทยาการจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศฯ, วิทยาลัยนานาชาติ, นักศึกษาทุนพระราชทานภูมิพล)

รายงานตัว 10.00-10.45
ตั้งแถวและเดินแถว 10.45-11.30
เข้าหอประชุมฯ 11.30-12.15
ฝึกซ้อม 12.30-15.30

***วันรับพระราชทานปริญญาบัตร (วันจริง) วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) >> คลิก

การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการการรับ-คืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว จากประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียด)

      การรับชุดครุยวิทยฐานะฯ

  • วันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2558 (ยกเว้น วันที 26,27 พฤศจิกายน 2558) ณ โถงล่างอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ  เวลา 09:00 – 20:00 น.

การคืนชุดครุยวิทยฐานะพร้อมรับเงินประกัน

  • หลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 – 20.00 น. ณ บริเวณด้านหน้ากองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
  • วันที่ 22 – 30 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ ร้านสมประสงค์เสื้อครุย (โทรศัพท์ 02-223-6813 / 081-775-9855)