ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาเทคโนโลยีอาหาร ปีการศึกษา 2561

58
Jul
13
กำหนดการเริ่มค่าย
เสาร์ 5 ส.ค 60
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จ.นครปฐม
เปิดรับสมัคร 13-30 กรกฎาคม 2560
จำนวนรับสมัคร
75 คน
ค่าใช้จ่าย
ฟรี
วันเข้าค่าย
เสาร์ 5 ส.ค 60
ค่ายไปเช้าเย็นกลับ
ไม่ออกนอกสถานที่

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-30 กรกฎาคม 2560 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

What?

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาเทคโนโลยีอาหาร จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะเลือกสาขาเรียนในระดับอุดมศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจะมีได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ และการทดลองโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรม walk rally และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาสำหรับผู้ปกครองในหัวข้อ “อนาคตของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหาร” (ผู้ปกครอง 1 ท่าน/นักเรียน 1 คน)

When?

กิจกรรมค่ายจัดในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

Where?

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

Who?

นักเรียนระดับชั้น ม.6 (สายวิทย์-คณิต) หรือจบ ม.6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมจนถึง ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

How?

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของภาควิชาฯ ตามลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 13-30 กรกฎาคม พร้อมอัพโหลดเอกสารในการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน