ค่ายหมอยาดินแดนแห่งเทพนิยาย 60 คณะเภสัช ครั้งที่ 15

โครงการค่ายหมอยา ครั้งที่15 (15th Pharmacy Camp at SU 2017) ปีนี้มาในธีมของ FairyTale Pharmacy camp SU 2017 ค่ายหมอยาดินแดนแห่งเทพนิยาย คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่...

รับตรง 60 คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป ม.ศิลปากร

จากประกาศ ณ 1 สิงหาคม 2559 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์โดยการสอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) สาขาการออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิ...

โครงการค่ายหมอยา ครั้งที่ 14 ม.ศิลปากร

โครงการค่ายหมอยา ครั้งที่ 14 (14th Pharmacy Camp at SU 2016) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหมอยา ครั้งที่ 14 1. ...

รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สัญจร ก. ม.ศิลปากร

จากประกาศ ณ 14 มิถุนายน 2559 1. ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก 2. จำนวนรับเข้าศึกษา สาขาวิชา จำนวนรับ (คน) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - เทคโนโล...