รับตรง 60 คณะวิทยาการจัดการ 9 สาขา 140 คน

รับตรง 60 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งหมด 9 สาขา จำนวน 140 คน ด้วยคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 1.จำนวนนักศึ...

ค่ายหมอยาดินแดนแห่งเทพนิยาย 60 คณะเภสัช ครั้งที่ 15

โครงการค่ายหมอยา ครั้งที่15 (15th Pharmacy Camp at SU 2017) ปีนี้มาในธีมของ FairyTale Pharmacy camp SU 2017 ค่ายหมอยาดินแดนแห่งเทพนิยาย คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่...

รับตรง 60 คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป ม.ศิลปากร

จากประกาศ ณ 1 สิงหาคม 2559 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์โดยการสอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) สาขาการออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิ...

โครงการค่ายหมอยา ครั้งที่ 14 ม.ศิลปากร

โครงการค่ายหมอยา ครั้งที่ 14 (14th Pharmacy Camp at SU 2016) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหมอยา ครั้งที่ 14 1. ...
ปิดโหมดสีเทา