ข่าวสารศิลปากร

“OATHLON 10.2” (อด-ทน) SENIOR PROJECT EXHIBITION OATHLON 10.2 ICT SU

"OATHLON 10.2" (อด-ทน) SENIOR PROJECT EXHIBITION OATHLON 10.2 งานแสดงผลงานจุลนิพนธ์นักศึกษาเอกเว็บและสื่อโต้ตอบ ปีการศึกษา 2558 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ( **มีข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลัง ) วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.30 น....

ข่าวรับตรง / ค่ายเฟรซซี่

เรื่องน่ารู้ มศก

ผลงาน เด็กศิลปากร

ติดตามเรา

ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว