เด็กศึกษา !! ชนะเลิศระดับชาติ สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ (คว้า 4 รางวัล จาก 2 ทีม) จากโครงการประกวดสร้างสื่ออิเล็...

SU Social

เด็กศิลปากรปล่อยของ

“วังท่าพระ” เท่าที่รู้ “สนามจันทร์” เท่าที่เห็น

ย้อนหลังไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 นั่นเป็นครั้งแรกที่เราได้รู้จักกับ “มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ” ในฐานะ “นักศึกษาคณะโบราณคดี” ก่อนหน้านี้...เคยได้ยินชื่อของมหาลัยแห่งนี้ม...

ติดตามเรา

ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว รอบ ม.ศิลปากร